GeekLoveAffair Logo / comics
Publisher: SIRIUS Entertainment

Akiko Pocket Size (2004 - 2006)